Banläggning

Orientering

Banläggning

De olika Orienteringar

  Kontroller

   Lathund

OL Links

Dagens banläggning är helt annat än att sprida ut kontroller i skogen. De yngsta kommer till TC i barnvagn. Sedan vill de prova själv redan vid fem års ålder. I tio års ålder är banan skonsam mot deras psyke. Från 16 år finns rejäla utmaningar på banan. Efter 60 år blir banan lättare att springa och tydligare att lära utan att orienteringsvärde minskar. Motionärer har lätta banor i lättframkomlig terräng.

 

 

 

Banläggarens kontakter

Banläggaren:            Organisation. Instruktioner. Schema.
Kunden:                   Orienterare. Deltagare. Tävlande.
Arena:                       Arena bygge. Parkering. Hygien. Mål.
Myndigheter:             Länsstyrelsen. Polis. Vägverket. Sjukvård.
Administration:         Inbjudan. Klassindelning. Terrängbeskrivning.
Media, Speaker:        OnLine kontroller. Varvning. Fotokontroll.
Start och Mål:           Uppvärmning. Snitsel. Nerjoggning.
IT:                              Startlistor. Tidtagning. Resultat. Stämpling.
Kartor:                      Rita. Print/Tryck.  Mark och Jakt.
Banläggning:            Banor. Provlöpning. Kartjustering.
Vätska:                      Start. Skog. Mål.
Bankontrollant:        Ungdomsbanor. Elitbanor. Vuxenbanor. Motion.
Kontroller:                Bemanning. Bockar. Utsättning. Nerplockning.

 

 

 

 

 

 

 

Banläggar Teamet

 

Teamets sammansättning

·         Samla ett team. Jobba inte ensam.

·         Tänk på tävlingens typ, kvalité och omfattning.

·         Team ledare

·         Ansvariga för olika ålders-, och nivåklasser.

·         Kontrollansvariga (bygge och bevakning).

·         Vem som snitslar

·         Prov- och testlöpare

·         IT kontakten

·         Klagomur

·         Lärlingar för att lära.  

 

Teamets arbetsuppgifter      

·         Överenskommelse med markägare. Kontakta varje markägare och arrendator.

·         Kartritning. Säkerställ tidplan.

·         Banläggarens planerings karta som visar vilka områden som inte får användas samt banstråk.

·         Studera regler och anvisningar noga.

·         Skapa tidtabell

·         Skriv instruktioner (banläggning, kontroller, vätska, start).

·         Arbetsplanering inom teamet.

·         Samverka i TC bygge.

·         Uppgifter för inbjudan och PM.

·         Informera bankontrollanten.   

 

Banläggare

·         Banläggaren och bankontrollanten skall ha rätt kunskapsnivå/utbildning för den aktuella tävlingen. Kom ihåg att fylla i ditt banläggarkort efter varje arrangemang.

·         Skapa banorna enl. uppgifter från huvudbanläggare.

·         Punkternas val och markering samt kontrollbeskrivning.

·         Efter att bankontrollanten har godkänt skall Ocad arbete sparas.

·         Banpåtrycket, kontrollbeskrivningar och noggrann kontroll av dessa.

·         Banläggaren skall vara närvarande i TC under hela tävlingen.

 

Kontroller

·         Planera bygge, utsättning och inhämtning. Städa skogen.

·         Studera instruktioner hur kontrollställningar byggs.

·         Studera instruktioner hur stämpelbrädorna byggs (Emit eller Sport Ident).

·         Skaffa material.

·         Kontrollbemanning.

·         Bra arbete garanterar lyckad tävling.

 

Prov- och testlöpare

·         Två olika uppgifter

·         Klara instruktioner

·         I värdetävlingar skall sträcktiderna testas för mellantidstabell.

 

Resultatservice och lagomur

·         Samarbete skapar en bra tävling.

 

 

 

Banläggarens Instruktioner

 

Redan före kartframställning är det bra att komma överrens med markägaren om hur kartan kommer att användas. Tävlingar, träningar, fasta kontroller. En ny kontakt skall tas före varje arrangemang.
Plan för kartframställning. Flygfoto, rekognosering, renritning i Ocad, justeringar. 
Medverka i valet av bankontrollant. Bankontrollanten skall vara samarbetsvillig och kritiskt team medlem.
Planera terrängutnyttjande med bankontrollanten. Kom överrens besökstidtabell.
Informera bankontrollanten löpande.

 

 

Arkivera analys av tävlingen och banorna för att kommande arrangörer kan dra nytta av din erfarenhet.