Banläggarens Lathund

Orientering

Banläggning

De olika Orienteringar

Kontroller

Lathund

OL Links

 

 

 

Lathund för en nationell tävling

 

Tidpunkt

Att göra

Note

30/3 året innan

Ansökan lämnas till XOF

Klubb

 

30/4 året innan

Samråd med Länsstyrelsen

Distriktsförbund

15/5 året innan

Ansökan godkänns av XOF och skickas till SOFT

Distriktsförbund

 

 

 

10 månader

Banläggar Team bildas

Studiecirkel startas

 

Schema med viktiga punkter

 

 

TC, framkomlighet, parkering, el, vatten

Med tekniska kommitté

 

Viltzoner, bansträckningar, förbjudet område

Jaktledare, markägare

 

Träff med tävlingsledaren

 

9 månader

Skriftlig meddelande till alla markägare

 

 

Träff med jaktledaren

Avdrivning på tävlings morgon?

 

Startplatser

Framkomligt med bil

8 månader

Ansökan till Länsstyrelsen

Skickas av XOF

 

Statistik från tidigare tävlingar studeras

 

 

Antalet startande uppskattas

 

 

Klassindelning till Inbjudan

 

 

Terräng beskrivning till Inbjudan

 

7 månader

Kartan färdig

Banläggaren kan justera

 

Vätske- och radiokontroller

Samråd med speaker

 

Inskolnings Team bildas

Glada och sura gubbar

 

Ungdomsbanorna godkänns av ungdomskommitté

 

 

Kontrollpunkter markeras

70 - 90 kontroller

 

Banorna konstrueras i Ocad

25 - 30 banor

 

Definitioner

 

6 månader

Bankontrollanten får underlag

Klasser, banor, definitioner

 

Kontrollansvariga får underlag

Instruktioner lämnas

 

Statistik för banförteckning, klasser, kontroller, Deltagare/kontroll, kartor/bana, Klasslistor

Finns i OCAD

5 månader

Ban- och karttryck planering

Design påbörjas

 

Provlöpning

Städa skogen

 

Samarbete med Emit/Sport Ident

 

 

 

 

10 veckor

Beställ tid för ban/kart tryck/printa

 

 

Beställ material

Plastfickor för karta köps

6 veckor

Kart design lämnas till printaren/tryckaren

Logo, sponsorer, copyright

 

Definitioner kopieras

Definitionen printas på kartan?

1 vecka

Kontroll av inritning och definition

Banläggaren

 

Inplastning av kartor

Startpersonal

 

Sortering av definitioner

 

 

 

 

1 dag

Skärmar och Emit placeras ut

Sport Ident på tävlingsmorgon

Tävlingsmorgon

Testlöpning med Emit/Sport Ident

Tillsammans med IT gruppen

Tävling

Banläggaren i TC

Lycka till

Tävlingskväll

Töm skogen. Bara bocken kvar

Städa skogen

 

 

 

1 dag efter

Utvärdering

Anteckna plus och minus

1 vecka efter

Arkivera

 

 

 

 

För framtiden

Justera i exempelpärmen med nyheter