Toivo förbereder för 10-mila 1973 och 1974 / i Eskilstuna Kuriren

 

    

 

 

    

 

 

       

 

  

 

   

 

          

     

 

 

Toivo nummer 18 i Skogsport